O společnosti

Společnost byla založena 21. května 2012 zakladatelskou listniou a vznikla zápisem do obchodního rejstříku 20. června 2012.

Cílem společnosti je poskytnout zájemcům o projektové práce především v oboru vodního hospodářství a vodních staveb maximální podporu a profesionalitu nejen v projektových pracích, ale také v komplexnosti nabízených služeb týkajících se získávání dotací, jednání s úřady, zajišťování odborných prací z jiných oborů apod.

Naším cílem je produkovat projekty na té nejvyšší úrovni s co nejmenším zatížením starostmi pro objednavatele. Naše práce by měla být provedena „na klíč“, tedy tak, aby zájemce přišel na začátku s poptávkou a pak přišel až k hotovému dílu.

Provádíme projekční činnost a zajišťujeme inženýrské služby v těchto odvětvích:

 • Vodovody (zásobování vodou) a kanalizace (stokování),
 • čištění odpadních vod,
 • inženýrské stavby,
 • stavby krajinného inženýrství,
 • pozemní stavby.

 V oborech naší působnosti nabízíme vyhotovení těchto produktů:

 • Technicko-ekonomická studie.
 • Hydrotechnické výpočty.
 • Projekt pro stavební povolení.
 • Tendrová dokumentace.
 • Žádosti o dotace.
 • Manipulační řád.
 • Systémy řízení provozu vodohospodářských staveb.

 Poskytujeme tyto služby:

 • Stavební dozor.
 • Inženýrská činnost.
 • Podávání a vyřizování žádostí o dotace.
 • Řízení staveb.
 • Odborné poradenství.
 • Předprojektové a projektové práce
 • Podporu při získávání dotací
 • Velkoformátový tisk
 • tvorbu 3D modelů do GPS řízených strojů

 © Copyright 2012-2013 Aqua Engineering, s.r.o.